Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

We behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Otrium bied in het sample sale gedeelte direct items aan de consument aan, welke verzonden worden door een van onze partners. Producten die bij Otrium worden gekocht worden afgerekend op een domein als https://www.otrium.nl

Toepasselijkheid
Otrium/BargainHill B.V. (“Otrium”) stelt op www.otrium.nl de bezoekers kosteloos productinformatie ter beschikbaar. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website Otrium.nl, ongeacht of de bezoeker wel of geen account heeft.

Partners
Otrium besteed de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid aan de aanbieding van de informatie op de website. Ondanks de inspanning die Otrium steekt in de correcte informatie en weergave van informatie over kleding aangeboden door onze partners, kunnen afwijkingen voorkomen, waardoor Otrium de volledigheid of juistheid van de aangeboden informatie niet kan garanderen. Otrium kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheden, onvolledigheden of omissies van informatie en gegevens op deze website.

Prijsaanvragen en aanbiedingen
Otrium biedt exclusieve artikelen aan van verschillende high-end merken. Deze artikelen worden aangeboden door speciaal geselecteerde leveranciers waar wij mee samenwerken. Helaas kan het in een enkel geval voorkomen dat het bestelde artikel niet meer leverbaar is. Als dit het geval is wordt de order geannuleerd en het betaalde bedrag direct terug gestort naar de klant. Otrium is niet verantwoordelijk voor enige schade voortkomend uit het annuleren van de bestelling. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Retourneren Sample Sale producten
Je kan binnen 14 kalenderdagen van ontvangst van je bestelling je bestelling terugsturen. Als eerste moet je je retour aanmelden. Ga hiervoor naar je bestelling geschiedenis en klik op de Retour knop naast het artikel dat je wil terug sturen. Als je dat gedaan hebt krijg je het adres te zien waar je het item naar mag terugsturen. Het terugsturen gebeurd op risico en kosten van de klant. Om er zeker van te zijn dat een retour bij ons aankomt raden we aan dit op een traceerbare manier te doen. Binnen 30 dagen van ontvangst van het item wordt je geld terug gestort. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Overmacht
In geval van overmacht is Otrium niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker of klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder een Geval van Overmacht valt ieder(e) handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, nalatigheid of ongeval die/dat buiten onze redelijke invloedssfeer ligt. Hiertoe behoren met name (zonder daartoe beperkt te zijn) de volgende gebeurtenissen:

(a) stakingen, uitsluitingen of andere werkstakingen;
(b) binnenlandse onlusten, rellen, invasies, (dreiging van) terroristische aanvallen, oorlog (al dan niet na een oorlogsverklaring) of een dreiging van of voorbereiding op oorlog;
(c) brand, explosies, storm, overstromingen, aardbevingen, verzakkingen, epidemieën of andere natuurrampen;
(d) het geen gebruik kunnen maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegverkeer, gemotoriseerd verkeer of andere vormen van openbaar of persoonlijk vervoer;
(e) het geen gebruik kunnen maken van openbare of persoonlijke telecommunicatienetwerken;
(f) de handelingen, besluiten, wetten, regels of beperkingen van een overheid; en
(g) pandemieën of epidemieën.

Privacy
We vinden Privacy erg belangrijk. Kijk ook op de pagina Privacy Beleid voor een volledig overzicht.

Rechtsgebied
Alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Diversen
Otrium is als handelsnaam geregistreerd onder het bedrijf Otrium/BargainHill B.V. welke is gevestigd te Amsterdam aan de Prinsengracht 462, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 63991306. Het BTW-identificatienummer is NL855481201B01

Gelieve alle correspondentie te zenden aan Otrium, Prinsengracht 462, 1017 KG, Amsterdam of naar info@otrium.nl

Volg

Feedback ?